อะไหล่

จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ในหมวดต่างๆ ดังนี้

สอบถามราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่

Tel: 02-4515197-8 / Fax. 02-4515196

Email- sjbdimporter@gmail.com

 

 


การทำงานของตัวเจาะแบบ 8 รู(1)


การทำงานของตัวเจาะแบบ 8 รู(2)