ใบมีดปาดสี

 

ใบมีดปาดสี (รุ่นเก่า)

 

 

ใบมีดปาดสี (รุ่นใหม่)

 

-ใบมีดปาดสี LDC-50

LDC-50

-ใบมีดปาดสี LDC-30

LDC-30

 

-ใบมีดปาดสี IBER-50

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่

Tel: 02-4515197-8

Fax. 02-4515196

Email- sjbdimporter@gmail.com