ฮีทเตอร์

ฮีทเตอร์

มีขนาด 840×40

                   740×40

                   640×40

 

สอบถามราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่

Tel: 02-4515197-8

Fax. 02-4515196

Email- sjbdimporter@gmail.com