ก้านไฟฟ้าสถิต

ก้านไฟฟ้าสถิตย์.

มี2แบบ แบบมีสาย.แบบไม่มีสาย มีหลายขนาด

ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 500-มีสาย / ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 500-ไม่มีสาย

ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 600-มีสาย / ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 600-ไม่มีสาย

ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 700-มีสาย / ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 700-ไม่มีสาย

ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 800-มีสาย / ก้านไฟฟ้าสถิตย์ หน้า 800-ไม่มีสาย

Static Shock

 

 

สอบถามราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่

Tel: 02-4515197-8

Fax. 02-4515196

Email- sjbdimporter@gmail.com