กาวระเบิด และกาวต่างๆ

กาวระเบิด และกาวต่างๆ

1.กาว 103 (WL)

 

 

 

 

2.กาว 103 (WR)

 

 

3. กาว OKER A-150 (WR)

 

 

4. กาว OKER A-150 (WL)

 

 

5. กาว OKER A-150 (PR)

 

 

6. กาว OKER A-180 (WR)

 

 

7. กาว OKER A-180 (WL)

 

 

8. กาว OPP (WR)

 

 

 

9.กาว DHL , กาวระเบิด , Permanent Sealing Tape

 

 

 

 

 

 

สอบถามราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่

Tel: 02-4515197-8

Fax. 02-4515196

Email- sjbdimporter@gmail.com