กล่องไฟฟ้าสถิตย์

กล่องไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 18KV (ชนิดมีสาย)

Electrostatic box

 

กล่องไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 15KV  (ชนิดไม่มีสาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrostatic box

 

 

สอบถามราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่

Tel: 02-4515197-8

Fax. 02-4515196

Email- sjbdimporter@gmail.com