Printer Manual ASY 1100 8 colors

เครื่องพิมพ์ Manual ASY 1100 8 สี

 

Printer Manual ASY 1100 8 colors

ข้อมูลหลัก

 • การพิมพ์ : 8 สี 12 โครงสร้าง พิมพ์ด้านหน้าก่อนค่อยพิมพ์ข้างหลัง
 • ความกว้างการพิมพ์ : 1100 mm
 • ความเร็วเครื่อง : 110 mm/นาที
 • ความเร็วในการพิมพ์ : 80 m/นาที
 • เส้นผ่าศูนย์กลางบล๊อค :  Φ110 mm/~Φ 350 mm
 • ความแม่นยำ : แนวตั้ง ≤ ± 0.15 ( Manual )
  : ตามแนวนอน ≤ ± 0.15 ( Manual )
 • เส้นผ่าศูนย์กลางปล่อยม้วน : 600 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการเก็บม้วน : 600 mm
 • แกนกระดาษ : Φ 76 mm ( 3นิ้ว )
 • วิธีทำความร้อน : ระบบไฟฟ้า
 • ความดันลม : 0.8 MPa
 • มอเตอร์หลัก : อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอร์เตอร์
 • ใช้กำลังไฟ : 98 KW
 • น้ำหนักเครื่องรวม : 13 ตัน
  มิติโดยรวม : 17000*3100*2400 mm ยาว*กวา้ง*สูง

วัสดุสำหรับการพิมพ์

 • OPP : 15~60 µm        BOPP : 15~60 µm
 • PET : 12~60 µm        CPP : 15~60 µm
 • PE : 30-60 µm           NY : 15~50 µm
 • PVC : 15~60 µm
 • และวัสดุหรือฟิล์มอื่น ๆคุณสมบัติการพิมพ์ที่คล้ายกันดังกล่าวข้างต้น

ส่วนประกอบหลัก

 • ตัวปล่อยม้วนที่1 และ2 อุปกรณ์เหมือนกัน

ส่วนของการปล่อยม้วน

 • แขนคู่แบบหมุนได้ เบรกไฟฟ้าควบคุม
 • การปล่อยม้วนควบคุมโดยอัติโนมัติผ่านโหลดเซลล์
 • ไกค์ไฟฟ้า โซโวอร์ ด้านล่าง ทั้งสองด้าน
Printer Manual ASY 1100 8 colors
รายละเอียด
 • ขนาดของม้วนปล่อย : 600 mm
 • ความกวา้งของเพลา : 1130 mm
 • การปรับซ้ายขวา : ± 20 mm
 • เบรกไฟฟ้า ( 1ชิ้น ) : 50 N.M
 • รอกขึ้นม้วน : 2 ชุด ( ตัวปล่อยทั้งสองด้าน )
 • โหลดเซลล์ : 2 ชุด
 • เพลาแอร์ชาร์ป 2 ชุด : 3 นิ้ว
 • ส่วนการปล่อยม้วน ( ตัวเก็บม้วนที่ 1และที่2 เหมือนกัน )

ส่วนของการดึงม้วนฟิล์ม

โครงสร้าง  

 • ลูกกลิ้งคู่ประกอบด้วยลูกกลิ้งเหล็กและลูกกลิ้งยาง
 • การรักษาความตึงในการดึงมีครัชไฟฟ้าในการบังคับ
 • ระบบการบีบอัดลูกกลิ้ง ใช้ลมในการบังคับ

รายละเอียด

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งเหล็ก : Φ 110 mm ชุบโครเมียม
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งยาง :  Φ 120mm , ยาง 68 – 72 Shore
 • แรงกดลูกกลิ้งสูงสุด : 350 Kg

ส่วนของการพิมพ์

โครงสร้างของการพิมพ์ 

 • ระบบลูกปืนส่งผ่านเข้าไปในเพลาโดยตรง ลูกยางกดบล็อคใช้ลูกปืนง่ายต่อการเปลี่ยนลูกยาง
 • ลูกยางกดบล็อคเป็นแบบลมอัดสองแขน
 • เส้นผ่าศูนย์กลางลูกยางกดบล็อค : Φ 120 mm
 • แรงดนัลมสูงสุด : 380 Kg

ส่วนของบล็อคแม่พิมพ์

 • ใช้ระบบลมอัดบล็อคเข้า
 • ขนาดบล็อค : 300-1150 mm 300 ใช้ข้อต่อตัวยาวช่วย
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของบล็อค : Φ 110 mm –  Φ 350 mm

ระบบใบมีดปาดสี

-ใบมีดสามารถปรับได ้3 ทิศทาง มุมสูง มุมเงย มุมเขา้+มุมออก
-วธิีกดใบมีดแบบManual
-การเคลื่อนไหวของใบมีด: ±5mm
-แรงกดของใบมีด:10-180Kg

ถาดใสหมึกพิมพ์

 • ลูกบล็อคจุ่มลงในน้ำหมึก
 • ปรับความสูง -ต่ำ ของถาดแบบ Manual
 • ความลึกของถาดสำหรับใส่สี : 50 mm

ส่วนการอบแห้ง

 • แต่ละหน่วยการพิมพ์ระบบทำความร้อนแยกการควบคุมอุณหภูมิ
 • โครงสร้างตู้ : ตู้อบแบบปิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดมีเพียงช่องลมเล็กแนวนอนสำหรับให้ลมร้อนผ่านออกมาได้
 • วิธีทำความร้อน : ฮีทเตอร์หลอด
 • ควบคุมความร้อนด้วยกล่อง Temp control (Digital)
 • ความยาวของตู้อบร้อน 800 mm
 • ความยาวของตูล้มเย็น 350 mm
 • มอเตอร์พัดลมเป่าให้ความร้อนตู้อบแห้งกำลังไฟ 750 W
 • มอเตอร์พัดลม พัดลมเป่าให้ความเย็นสำหรับตูอบแห้งเย็น : 370 W

 

 

Printer Manual ASY 1100 8 colors
ลูกกลิ้ง อลูมิเนียม
 • ความยาวลูกกลิ้ง : 1130 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้ง : Φ 80 mm

ตัวดึงก่อนเข้าม้วน

เหมือนตัวปล่อยม้วนแต่ว่าใช้มอร์เตอร์ทอร์คในการดึงถุง

 • ลูกกลิ้งคู่สำหรับดึงม้วนเข้ามา
 • ควบคุมแรงตึงด้วยมอเตอร์ทอร์ค
 • ควบคุมแรงกดทับด้วยระบบลม

ระบบในการกดลูกกลิ้ง
รายละเอียด

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งเหล็ก : Φ 112 mm (โครเมียมชุบ )
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งยาง : Φ 100 mm , ยาง 68 – 72 Shore
 • แรงกดของลูกกลิ้ง : 350 Kg

ส่วนของการเก็บม้วน

โครงสร้าง

 • แบบแขนคู่และหมุนวน
 • ตัวเก็บม้วนใช้มอเตอร์ทอร์ดในการเก็บมว้น
 • ความตึงควบคุมโดย PLCและหนา้จอสัมผสั
 • มีรอกไฟฟ้าส าหรับช่วยยกมว้นส าหรับตัวเก็บม้วน 2 ชุด

รายละเอียด

 • การเก็บม้วนเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน : 600 mm
 • ความกว้างสุดของม้วนฟิล์ม : 1130 mm
 • การปรับแนวนอนซ้ายและขวา : ±20 mm
 • Air Shafts 4 ชิ้น : Φ 76 mm (3นิ้ว )
 • PLC และหน้าจอสัมผัส : 1 ชุด

โครงสร้างเครื่องหลกัและการขับเคลื่อน

 • กระปุกเกียร์แบบครัชใช้ลมในการเปิด – ปิดสายพานขับเคลื่อน

รายละเอียด

 • มอเตอร์หลกั : 11 KW & 5.5 KW
 • มอเตอร์หลักอินเวอร์เตอร์ : Yasakawa Japan – 11 KW & 3.7 KW
 • เส้นผ่าศูนย์กลางเกียร์เพลา : Φ 40 mm

โครงสร้างตัวเครื่อง

 • ตัวเครื่องทำจากเหล็กโลหะผสมมีความแข็งแรงสูง ( เหล็กหล่อ )
 • ความหนาของกรอบ : 60 mm
 • ความกว้างของกรอบ : 400 mm
 • ความกว้างแต่ละสี : 900 mm

แสงสว่าง

 • อิเล็กทรอนิคหลอดไฟประหยัดพลังงาน

 

 


การทำงานของเครื่องพิมพ์ Manual ASY 1100 8 สี